Test for naujiena

Naujiena
Kūrybiškumas - šiuolaikinis sėkmės variklis
2016-01-27

Jau nuo vaikystės daugelis mano, kad kūrybiškumas yra susijęs su gebėjimu piešti, vaidinti, lipdyti ir panašiai. Vis dėlto, kūrybiškumo sąvoka yra gerokai platesnė ir jam lavinti nepakanka vien dailės, muzikos ir šokio pamokų. Kūrybiška asmenybė pasižymi ne tik intelektiniais, kognityviniais sugebėjimais, bet ir asmenybės bruožų visuma. Kūrybos procesas apima kūrybos fazes, įvairius informacijos gavimo ir panaudojimo lygius, gebėjimą ieškoti sąsajų, rasti ryšį tarp objektų ar įvykių, sutelkti dėmesį į originalių, nestandartinių sprendimų paiešką.

Kūrybiškumas - kompleksinis kompetencijų rinkinys

Pastaruoju metu darbo rinkoje daug dėmesio skiriama darbuotojų kūrybiškumo lavinimui. Kūrybiški darbuotojai ne tik sumaniai sprendžia kilusias problemas, bet ir gali pasiūlyti naujų idėjų įmonės plėtrai.  Išsilaikymas konkurencinėje kovoje reikalauja nuolatinio atsinaujinimo, naujų sprendimų siūlymo, kūrybiškos atsakomosios reakcijos į konkurentų veiksmus. 

Tad turime galvoti apie jaunus žmones, kokių kompetencijų jiems reikės, kai baigs mokyklą, aukštojo mokslo studijas. Išryškėja aiški nuostata – kompetencijų rinkinys vis platėja, apimdamas vis daugiau bendrųjų kompetencijų.

Kūrybiškumui būtini 6 tarpusavyje susiję ištekliai: intelektiniai gebėjimai, žinios, mąstymo stiliai, asmenybės bruožai, motyvacija ir aplinka, todėl mokykla turi kurti motyvuojančią terpę, mokymosi aplinką ir skatinti mąstyti. Ugdymo procese žinioms turi būti teikiamas svarbus vaidmuo, tačiau dar svarbiau, kad mokiniai mokėtų šiomis žiniomis disponuoti, jas kūrybiškai naudoti įvairiose praktinėse situacijose.

Mokykla turi nuolat galvoti apie visapusiškos asmenybės auginimą, formavimą ir ugdymą ateities perspektyvoms.

Kūrybiškumo ugdymas mokykloje

Pavyzdžiui, „Šiaurės licėjaus“ tikslas - remiantis sėkmingiausia Europoje Šiaurės šalių mokymo sistema auginti kūrybiškus ir mąstančius ateities lyderius, stiprias asmenybes. Mūsų nuomone, stipri asmenybė – tai turinti tvirtą vertybinį pagrindą, pažįstanti save, atradusi savo kelią, gebanti susidoroti su iššūkiais, besimokanti visą gyvenimą.

Todėl siekiant išugdyti tokią stiprią asmenybę, mokykloje turi vykti ne tik mokymasis, bet ir gyvenimas, suliejant tam skirtas erdves ir patirtis. „Šiaurės licėjuje“ integruojamas visas ugdymo procesas, kad visos veiklos būtų susietos viena su kita bei praktiškai įgyvendinamos. Mokiniams mokymasis turi būti prasmingas, skatinama saviraiška, aktyvus dalyvavimas, lavinami lyderystės, kūrybiškumo, kritinio, loginio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Mums svarbu, kad vaikai suvoktų, kodėl mokosi vienų ar kitų dalykų, kodėl ir kaip jie bus reikalingi bei naudojami ateityje. Todėl pats mokymasis turi būti įdomus, keliantis mokiniams iššūkius, gilus, pasirinkti mokymosi metodai – patirtiniai, interaktyvūs, provokuojantys, motyvuojantys ir skatinantys smalsumą, žingeidumą. Kūryba ir kūrybiškas, inovatyvus, spalvingas veiklų, projektinių darbų pristatymas yra vienas iš svarbiausių ir įdomiausių ugdymo proceso etapų. Tik dirbdami visi kartu: pedagogai, mokiniai bei jų tėvai, pasieksime išsikeltų tikslų ir geriausių rezultatų.