Test for naujiena

Naujiena
Atvirų durų vakaras Šiaurės licėjuje
2016-04-28

Kviečiame į svečius! Papasakosime apie save, parodysime kaip vyksta pamokos, atsakysime į Jūsų klausimus.

Gegužės 18 dieną (trečiadienį), 18 valandą lauksime visų, besidominčių „Šiaurės licėjumi": tiek tėvelių, tiek vaikučių. Šio susitikimo metu pradinio ugdymo mokytoja Valdonė Navickaitė  pristatys „Šiaurės licėjuje“ taikomus integracijos bei patirtinio ugdymo(si) metodus, pasidalins patirtimi ir įžvalgomis bei pademonstruos realias ugdymo(si) situacijas.

Kasdienės vaikų patirtys - raktas į gerus mokymosi rezultatus

Vienas svarbiausių faktorių sėkmingame mokinių ugdyme(si) – jų motyvacija ir atvirumas naujai informacijai. Intensyvi ugdomųjų dalykų integracija padeda išvengti mokinių nusiteikimo prieš jiems sunkiau besisekančias disciplinas ir pamokų skaidymo į mėgiamas/nemėgiamas. Taip pat, mokymas(is) per patirtį sustiprina mokinių įsitraukimą bei žingeidumą. Vaikai, turėdami galimybę išbandyti dalykus patys, atrasti jų praktinę naudą bei pritaikomumą realiame gyvenime, daug lengviau priima ir greičiau įsisavina jiems pateikiamą informaciją.

Renginio programa:

17:30-18:00 Registracija bei pažintis su mokykla;

18:00-18:45 Ugdymas(is) „Šiaurės licėjuje": metodikos ir individualus dėmesys vaikams;

18:45-19:30  „Šiaurės licėjaus“ pristatymas su mokyklos direktore Jovita Starkute, atsakymai į Jūsų klausimus.

Renginys nemokamas!

Kol tėveliai klausysis paskaitos, vaikučiams bus organizuojamos kūrybinės žaidimų laboratorijos

Žaidimas yra svarbiausias vaiko ugdymo(si) būdas, jis ne tik lavina protinius gebėjimus, bet ir turtina vaiko pasaulį, padeda suvokti save ir kitus žmones, plečia emocinę patirtį, ugdo dėmesingumą, gerumą, atsakomybę, pagarbą kartu žaidžiančiam.  Žaisdamas vaikas pažįsta artimąją aplinką, tyrinėja ir patiria atradimo džiaugsmą. Aktyviai veikdamas žaidybinėse situacijose vaikas kuria, išreiškia save, bendrauja su bendraamžiais, suaugusiaisiais, išklauso kitus, siūlo savas idėjas. Žaisdamas vaikas pasijaučia svarbiu ir vertingu žaidimo partneriu. Žaidimas inspiruoja veikti, kaupti, plėtoti turimą patirtį; įgytus įgūdžius ir patirtus įspūdžius transformuoti, analizuoti, apibendrinti.

Lauksime Jūsų „Šiaurės licėjuje“ (Širvintų g. 34A, Vilnius) gegužės 18 dieną. Jei turėsite klausimų, drąsiai kreipkitės el. paštu info@siaureslicejus.lt arba telefonu +370 693 24396.