Pasiekimai

Mokyklos bendruomenės pasiekimai – tai pats didžiausias įvertinimas ir laimėjimas. Kiekvieno bendruomenės nario pasiekimai – unikalūs, nepakartojami ir matuojami ne vien diplomais bei apdovanojimais olimpiadose.

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas

Asmenybės pažinimo ir ugdymo(si) poreikių pripažinimo pagrindas. Padėdami kiekvienam vaikui rasti stipriąsias savo puses, didžiuosimės visų jų pasiekimais. Tarp mokinių neskatinama konkurencija, varžomės tik su savimi, tad pasiekimai visus džiugina vienodai, įkvepia bei motyvuoja sekti sėkmės pavyzdžiu.

„Šiaurės licėjuje“ svarbus ir rezultato, ir proceso vertinimas.

Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą didelis dėmesys skiriamas formuojančiajam vertinimui, kuris paremtas nuolatine vertinamųjų iniciatyva, įsitraukimu į ugdymo procesą. Fiksuojami ir vertinami tarpiniai pasiekimai bei kiekvieno mokinio pažanga, mąstymas, įgūdžiai, kompetencijos, požiūriai, vertybinės nuostatos.

Vertinimas

Vertinimu nustatoma mokinio mokymosi pažanga bei suteikiama detali grįžtamoji informacija apie mokymąsi bei tobulėjimo galimybes. Vertinimas siejamas su nuolatiniu mokymosi pasiekimų diagnozavimu, o grįžtamasis ryšys leidžia besimokančiajam suprasti tobulintinas mokymosi puses. Tokiu vertinimu siekiama mokymosi efektyvumo, pokyčio ar pažangos matavimo, lemiančio motyvaciją mokytis visą gyvenimą.